Spolek Marthahospiz Dresden e.V.

Vlastníkem hotelu (domy »Martha« a »Maria«) v ulici Nieritzstrasse 11 a jediným společníkem obchodní společnosti Hotel Martha Dresden GmbH je spolek Marthahospiz Dresden e.V., který zde má tradičně také své sídlo.

Spolek je právním nástupcem družstva Marthaheim, které bylo roku 1899 založeno a zapsáno do saského královského rejstříku družstev .

Tenkrát sloužil dům na rohu ulic Nieritzstrasse/Theresienstrasse jako prostá ubytovna pro svobodné mladé ženy z venkova, jejichž prvním místem po příjezdu do města bylo většinou Slezské nádraží, pozdější nádraží Neustadt. Většina z nich přicestovala do Drážďan v naději, že zde najde práci. V Marthaheim našly  stravu a ubytování za výhodnou cenu, zároveň ale i  ochranu v pro ně nezvyklém velkoměstě.

Později se dům stal domovem pro dámy, než se sem v roce 1921 nastěhovala škola Sophienschule, penzionát pro vzdělané mladé dívky.

Po druhé světové válce zde sídlily kanceláře několika křesťanských institucí. V tehdejším křesťanském hospici »Christliches Dresden Marthaheim« byla zřízena také poradna pro matky. Od roku 1983 následovala přestavba na hotel, který byl otevřen 7. ledna 1991.

I když podoba hotelu doznala dodnes, více než sto let po založení, značných změn, zůstal hotel vždy věrný své hlavní myšlence: Být hotelem, který se svým hostům velmi intenzivně věnuje.

Skutečnost, že se po celá léta podařilo uchovat křesťanskou myšlenku, má dva důležité aspekty. Vedle vedení hotelu církví a diakonií je to také cíl, spojit ubytování hostů s dobročinným účelem. Každý host, který v domě bydlí, věnuje část sumy za ubytování potřebným (v podstatě tedy »činí dobro ve spánku«). Neboť na konci každého obchodního roku dává spolek v souladu se stanovami značné peněžní dary církevním a diakonickým zařízením.

Název domu byl mimochodem inspirován jedním příběhem ze Starého testamentu (Lukáš 10,38-42; Jan 11,5 a Jan 12,2):
Ježíš navštívil sestry Martu a Marii v jejich domě. Marta byla pilnou a pozornou hostitelkou, Marie si sedla k Ježíšovi, naslouchala mu a mluvila s ním. A tak se stalo, že když v roce 1995 přibyl k hlavnímu domu »Martha«  sousední dům – dostal právě jméno »Maria«. »Pohostinnost srdcem a duší« je neměnným hlavním motivem. Tým hotelu by chtěl být pro své hosty po dobu jejich pobytu v Drážďanech obojím – »Martou a Marií«.

 

Čestně a neplaceně pracují pro spolek členové představenstva:

Předseda představenstva

Oberkirchenrat Timo Haase, Jurist, Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens

Zástupce předsedy  

Kai Kroker, Referent, Diakonisches Werk der Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens

Další členové

Oberlandeskirchenrätin i.R. Hannelore Leuthold
Dr. Gerhard Nieke
Oberkirchenrätin Kathrin Schaefer, Juristin, Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens
Pfarrerin Frauke Fähndrich, Ev.-Luth. Kirchspiel Dresden-Neustadt

Obchodní kancelář spolku:

Hotel Martha Dresden
Nieritzstraße 11
01097 Dresden

Ansprechpartnerin: Evelin Reese
Telefon 0351 – 81760
E-Mail: rezeption(at)hotel-martha-dresden.de

 

IBAN 69350601901613230013
BIC   GENODED1DKD