Stowarzyszenie Marthahospiz Dresden e.V.

Właścicielem hotelu (obu budynków »Marty« i »Marii«) i jedynym udziałowcem spółki Hotel Martha Dresden GmbH jest stowarzyszenie Marthahospiz Dresden e.V., którego siedziba od wielu lat mieści się przy ulicy Nieritzstraße 11. Stowarzyszenie jest następcą prawnym domu opieki Marthaheim założonego w 1899 roku i wpisanego jako spółdzielnia do rejestru Königlich-Sächsisches Genossenschaftsregister. W tamtych czasach budynek znajdujący się na rogu ulic Nieritz-/Theresienstraße, służył za przystań dla młodych, niezamężnych kobiet, przybywających na ówczesny Dworzec Śląski (późniejszy Dworzec Nowomiejski) z okolicznych miejscowości. Kobiety udawały się do miasta zazwyczaj w nadziei na znalezienie pracy. Dom opieki Marthaheim oferował im niedrogie koszty noclegu i wyżywienia, a zarazem bezpieczne schronienie przed niebezpieczeństwami, jakie mogły pojawić się w wielkim mieście.

W późniejszym czasie placówka służyła jako Dom Samotnych Kobiet, a w roku 1921 zamieniła się w pensjonat Sophienschule dla młodych wykształconych dziewcząt z dobrego domu. Po drugiej wojnie światowej w budynku miały siedzibę różne instytucje chrześcijańskie. W znajdującym się tutaj ówcześnie chrześcijańskim hospicjum Marthaheim utworzono Punkt Pomocy Samotnej Matce. W 1983 roku rozpoczęto przebudowę budynku do celów hotelowych i 7-go stycznia 1991 roku nastąpiło uroczyste otwarcie hotelu. Dziś, choć od założenia dawnego domu opieki Marthaheim minęło ponad sto lat, a wygląd budynku uległ znacznym zmianom, podstawowa idea serdecznej i ciepłej gościny pozostała niezmieniona. Dowodem na to, iż chrześcijańska kwintesencja wszelkich podejmowanych działań utrzymała się w niezmienionym kształcie przez wszystkie minione lata jest nie tylko fakt, iż hotel pozostał w rękach kościoła i diakonii, ale również nieustanne dążenie do połączenia życzliwej gościnności i celów społecznych. Każdy z gości, korzystający z usług hotelu, oddaje część uiszczonej opłaty dla ludzi potrzebujących. Możnaby powiedzieć, że nasi goście »śpiąc czynią dobro«. Pod koniec każdego roku gospodarczego nasze stowarzyszenie, zgodnie z ustalonym statutem, przekazuje znaczne sumy na cele instytucji kościelnych i świeckich. Sama nazwa hotelu wywodzi się z przypowieści Nowego Testamentu (ewangelia św. Łukasza 10, 38-42, św. Jana 11,5 i 12,2), w której Jezus udaje się w odwiedziny do domu sióstr Marty i Marii. Marta jawi się jako zaradna i pracowita gospodyni, podczas gdy Maria przysiada się do Jezusa, słucha jego słów i rozmawia z nim. Mając to na uwadze, kiedy w 1995 roku do istniejącego budynku »Marta« dołączył budynek sąsiedni, nazwaliśmy go »Marią«. Płynąca z serca gościnność niezmiennie towarzyszy nam jako wiodący motyw wszelkich naszych działań. Dla gości odwiedzających nasz hotelstaramy się być i jednym i drugim, i Martą i Marią.

Członkowie zarządu działają w stowarzyszeniu w ramach sprawowania urzędu honorowego:

Przewodniczący
zarządu

Oberkirchenrat Timo Haase, Jurist, Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens

Zastępca
przewodniczącego
zarządu

Kai Kroker, Referent, Diakonisches Werk der Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens

Członkowie

Oberlandeskirchenrätin i.R. Hannelore Leuthold
Dr. Gerhard Nieke
Oberkirchenrätin Kathrin Schaefer, Juristin, Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens
Pfarrerin Frauke Fähndrich, Ev.-Luth. Kirchspiel Dresden-Neustadt

Siedziba stowarzyszenia   

Hotel Martha Dresden
Nieritzstraße 11
01097 Dresden

Ansprechpartnerin: Evelin Reese
Telefon 0351 – 81760
E-Mail: rezeption(at)hotel-martha-dresden.de

 

IBAN 69350601901613230013
BIC   GENODED1DKD